Aktuality

07.05.2018
Milí studenti, v záložce Studium na stránkách KAR naleznete nově vypsaná témata kvalifikačních prací. S pozdravem Josef Hložek ...    >>>

24.04.2018 <<<
UPOZORNĚNÍ K SZZ

Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v květnu, červnu 2018 o provedení kontroly všech požadovaných absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do 16. května 2018. V případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru.

Kdo nebude mít do tohoto data vše splněno a zapsáno či bude ještě plnit předměty později, max. však do konání SZZ, prosím o sdělení na kohouto@ff.zcu.cz. Taktéž žádám o informaci i ty studenty, kteří mají letos zapsánu SZZ, ale nebudou moci k ní pro nesplnění některého z požadavků přistoupit.

Důrazně upozorňuji budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození! Ozvěte se mi ihned po zjištění chyby, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu hradit sami, dle sazebníku FF.

Děkuji.

Ilona Kohoutová


24.04.2018
Milí studenti, státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a magisterského oboru Archeologie se budou konat ve dnech 5. a 6. 6. 2018. Rozpis SZZ bude zveřejněn cca 10 dnů před jejic...    >>>

17.04.2018
Milé studentky, studenti, kvalifikační práce budou vybírány v pondělí 30. 4. v době od 8.00 do 11.00. Přebírány budou pouze kompletní práce (2x pevná vazba, 1x kroužková) s vyplně...    >>>

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.