Aktuality

17.04.2019
Milé studentky, studenti, bakalářské a magisterské kvalifikační práce budou vybírány dne 30. 4. 2018 v době od 8.00 do 17.00 v SP 410. Budou vybírány dvě pevné a jedna kroužková va...    >>>

09.04.2019
Vážení studenti, ze zdravotních důvodů bude tento týden výuka dr. R. Křivánka KAR/TAM6 zrušena. Termín náhrady bude upřesněn. Děkujeme za pochopení....    >>>

01.04.2019 <<<
UPOPOZORNĚNÍ K SZZ

Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v květnu, červnu 2019 o provedení kontroly všech požadovaných absolvovaných předmětů v systému a splnění podmínek nahlásili na SO, nejpozději však do 17. května 2019. V případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru.
Kdo nebude mít do tohoto data vše splněno a zapsáno či bude ještě plnit předměty později, max. však do konání SZZ, prosím o sdělení na kohouto@ff.zcu.cz. Taktéž žádám o informaci i ty studenty, kteří mají letos zapsánu SZZ, ale nebudou moci k ní pro nesplnění některého z požadavků přistoupit.
Důrazně upozorňuji budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození! Ozvěte se mi ihned po zjištění chyby, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu hradit sami, dle sazebníku FF.

Děkuji.

Ilona Kohoutová26.03.2019
Katedra archeologie hledá účastníky pro odbornou stáž v Itálii. Během června proběhne další fáze archeologického výzkumu zaniklé římské kolonie Castrum Novum. Ubytování v blízkos...    >>>

12.03.2019
Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí v ak. roce 2019/20 se uskuteční 26. 3. 2019 od 9:30 v SP 413. Zájemci nechť zašlou přihlášku, životopis ...    >>>

06.03.2019
Katedra archeologie FF ZČU v Plzni Vás zve na přednášku Natascha Mehler, PD Dr. Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien (Österreich) Early Faience ...    >>>

04.03.2019
Vážení studenti, terénní praxe pro předmět KAR/MDA2 Metody dokumentace archeologických lokalit 2 se letos opět koná na zámku v Nečtinech v termínu 12. - 14. dubna 2019. Svoji účast pot...    >>>

01.03.2019
Vážení studenti, výuka dr. Krištufa ve dnech 5. - 6. 3. 2019 z důvodu služební cesty odpadá. Náhrada bude zajištěna po dohodě. Děkujeme za pochopení. ...    >>>

27.02.2019
Vážení studenti, bohužel z důvodu nemoci tento týden (25.2. - 1.3.) výuka doc. Gabriela odpadá. Děkujeme za pochopení. S. Mattová ...    >>>

22.02.2019
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku "Leváci v pravěku a středověku" v rámci projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 5. 3. 2019 od 17:00 h v bu...    >>>

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.