Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

12.03.2019
Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí v ak. roce 2019/20 se uskuteční 26. 3. 2019 od 9:30 v SP 413. Zájemci nechť zašlou přihlášku, životopis ...    >>>

06.03.2019
Katedra archeologie FF ZČU v Plzni Vás zve na přednášku Natascha Mehler, PD Dr. Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien (Österreich) Early Faience ...    >>>

04.03.2019
Vážení studenti, terénní praxe pro předmět KAR/MDA2 Metody dokumentace archeologických lokalit 2 se letos opět koná na zámku v Nečtinech v termínu 12. - 14. dubna 2019. Svoji účast pot...    >>>

01.03.2019
Vážení studenti, výuka dr. Krištufa ve dnech 5. - 6. 3. 2019 z důvodu služební cesty odpadá. Náhrada bude zajištěna po dohodě. Děkujeme za pochopení. ...    >>>

27.02.2019
Vážení studenti, bohužel z důvodu nemoci tento týden (25.2. - 1.3.) výuka doc. Gabriela odpadá. Děkujeme za pochopení. S. Mattová ...    >>>

22.02.2019
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku "Leváci v pravěku a středověku" v rámci projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 5. 3. 2019 od 17:00 h v bu...    >>>

13.02.2019
Výuka doc. F. Gabriela v 1. týdnu semestru pro nemoc odpadá. Děkujeme za pochopení....    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.