Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

12.12.2018
Milé studentky, studenti, zítra, tedy 13.12.2018 odpadá výuka doc. Gabriela. Seminář s Dr. Gersdorfovou probíhá od 14:30 v SP 414. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

11.12.2018 <<<
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku Archeologické jednohubky s podtitulem "Poklady v archeologii" v rámci projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 11. 12. od 17:30 h v Západočeském muzeu v Plzni.07.12.2018
Milé studentky, studenti, věnujte prosím pozornost přiloženému sdělení, které se týká II. kola výběrového řízení pro Inter 19. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

04.12.2018
Zítra, tedy 5.12.2018 odpadá z důvodu nemoci výuka Dr. Vokounové-Franzeové. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

21.11.2018
Program oslavy 20. výročí založení KAR....    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.