Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

13.05.2019
Vážení studenti, sháníme dobrovolníky na stěhování depozitáře KAR v čtvrtek 23.5. od 10:00 do cca 13:00. Můžete přijít pomáhat kdykoliv v této době. Budeme pendlovat mezi budovou S...    >>>

07.05.2019
Státní závěrečné zkoušky se na KAR uskuteční ve dnech 4. a 5. 6. 2019. Časový harmonogram SZZ bude zveřejněn cca 7 dní před jejich konáním. S pozdravem Josef Hložek ...    >>>

02.05.2019
V rámci záchranného archeologického výzkumu v Rokycanech hledáme 1-2 brigádníky s nástupem od 3. 5. 2019. Zájemci nechť se hlásí na mailu mprochi@kar.zcu.cz....    >>>

17.04.2019
Milé studentky, studenti, bakalářské a magisterské kvalifikační práce budou vybírány dne 30. 4. 2018 v době od 8.00 do 17.00 v SP 410. Budou vybírány dvě pevné a jedna kroužková va...    >>>

09.04.2019
Vážení studenti, ze zdravotních důvodů bude tento týden výuka dr. R. Křivánka KAR/TAM6 zrušena. Termín náhrady bude upřesněn. Děkujeme za pochopení....    >>>

01.04.2019
UPOPOZORNĚNÍ K SZZ Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v květnu, červnu 2019 o provedení kontroly všech požadovaných absolvovanýc...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.