Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

12.09.2019
Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí v LS ak. roku 2019/20 se uskuteční 7. 10. 2019 od 11:00 v SP 405. Zájemci nechť zašlou přihlášku, životo...    >>>

04.09.2019
Nabízíme brigádu na archeologickém výzkumu v Letech od 9. - 22. 9. 2019. Hodinová mzda cca 120,- Kč/hod. hrubého. Zájemci nechť se hlásí na zschejb@kar.zcu.cz nejpozději do pátku 6. zá...    >>>

27.08.2019
Zápisy doktorského studijního programu Archeologie se uskuteční 11. 9. 2019 od 9:00 v SP 111 (viz https://ff.zcu.cz/export/sites/ff/about/uredni-deska/rozhodnuti-dekana/ak-rok-19-20/2019_Rozhodnu...    >>>

26.08.2019
Přijmeme studenty na archeologický výzkum městské parcely v Rokycanech. Přibližný začátek výzkumu 2. pol. září 2019. Více informací u Mgr. Milana Procházky, e-mail: mprochi@kar.zcu.cz...    >>>

26.08.2019 <<<
Pro studenty nabízíme brigádu na laboratorní zpracování archeologických nálezů z Libkovic. Pro více informací kontaktujte Mgr. L. Hobla na hobll@kar.zcu.cz

20.08.2019
Studentky, studenti, podzimní SZZ se budou konat dne 4.9. V příloze naleznete harmonogram SZZ. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.