Erasmus+

Základní informace pro studenty KAR

Co je ERASMUS+?

Program Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky (ZČU je zapojena od akademického roku 1998/99). Pro studenty představuje program ERASMUS (od roku 2014 ERASMUS+) jednu z možností získání grantu pro studijní stáž v zahraničí. Stáž lze uskutečnit v rozsahu 3 - 12 měsíců na univerzitách v členských zemích EU a ostatních zemí.
.
Studenti si mohou zvolit studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo praktickou stáž v zahraniční instituci.
.
Podrobné informace o programu Erasmus v rámci ČR viz
http://www.naerasmusplus.cz,

v rámci ZČU viz
http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=161

a v rámci FF viz
https://ff.zcu.cz/zahranicni-vztahy/erasmus.

Pro koho je Erasmus+?

  • studenti (občané jakékoliv země), kteří jsou na své domovské vysoké škole v ČR zaregistrováni jako řádní studenti denního, kombinovaného, distančního, nebo doktorského studia
  • studenti, kteří budou mít v době studijního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia (tj. při výjezdu jsou zapsáni minimálně ve druhém ročníku Bc. studia); nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia; praktickou stáž lze uskutečnit v jakémkoliv ročníku
  • pobyt lze realizovat v délce 3 – 12 měsíců v jednom studijním cyklu (tj. bakalářský, magisterský, doktorský), přičemž různé druhy mobilit se sčítají
  • podrobné informace o podmínkách viz

Kam na Erasmus+?

Aktuální informace o zahraničních univerzitách, na které se lze v rámci Erasmu+ vypravit, naleznete v následující tabulce.

UniversityCountrySubject areaBA MA PhDLanguageLevelWeb
University of AmsterdamNLArchaeologyyes yes noDutch, EnglishB2-C1 www.uva.nl
Artois UniversityFHistory and Archaeologyyes yes noFrenchB1www.univ-artois.fr
Comenius University in BratislavaSKArchaeologyyes yes yesSlovak, EnglishB2www.fphil.uniba.sk
Babes-Bolyai University Cluj-NapocaROArchaeologyyes yes yesHungarian, EnglishB2www.ubbcluj.ro/en
University of HelsinkiSFArchaeologyno yes yesFinnish/Swedish, English B2, CEFRhttp://helsinki.fi/university
Jagiellonian University KrakowPLInternational Relations, Area Studiesyes yes noPolish, EnglishB1-2www.en.uj.edu.pl
University of ŁódźPLArchaeologyno yes yesEnglish, PolishB1-2www.iso.uni.lodz.pl
University of OuluSFHistory and Archaeologyyes yes yesFinnish, EnglishB2www.oulu.fi/english
Nicolaus Copernicus University in ToruńPLHistory and Archaeologyyes yes yesPolish, EnglishB2www.umk.pl
Cardinal Stefan Wyszynski University in WarsawPLHistory and Archaeologyyes yes noEnglish, PolishB2www.uksw.edu.pl
University of ZagrebHRArchaeologyyes yes yesCroatian, EnglishB2http://www.unizg.hr

Jak na Erasmus+?

Do programu se studenti zapojují prostřednictvím výběrového řízení, jehož termín a způsob je plně v kompetenci fakulty/katedry. Podrobnější informace lze najít na webu fakulty, katedry anebo přímo u garantů jednotlivých Erasmus smluv (v rámci KAR – Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D., email: chrousto@kar.zcu.cz).

Zájemci vyplní přihlášku (viz http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html), napíší životopis a motivační dopis v českém jazyce a v jazyce zahraniční univerzity. Vše zašlou emailem kontaktní osobě (chrousto@kar.zcu.cz) a následně se dostaví k výběrovému řízení (aktuální termíny níže). Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru, který prověřuje jazykovou vybavenost a motivaci vycestovat do zahraničí. Přihlášky vybraných studentů jsou následně odevzdány na odbor Zahraniční vztahy. Zahraniční instituce je emailem informována o vybraných studentech ZČU a následně jim zašle své instrukce a požadavky.
 
Koordinátor projektu vybaví studenta před odjezdem Finanční dohodou, ve které je stanovena výše grantu. Toto stipendium je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z ČR na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána, přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde. Počet vyslaných studentů i délka jejich pobytu může být ještě dodatečně změněna v závislosti na výši přidělených finančních prostředků z MŠMT.

Důležité termíny

Výběrové řízení pro akademický rok 2017/18 se uskuteční 19. 1. 2017 od 14:00 v SP 406.