doc. PhDr. Jiří MUSIL, Ph.D.

externí vyučující katedry archeologie
e-mail jiri.musil@ff.cuni.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

KLA Úvod do klasické archeologie
KPA Klasická a provinciální archeologie