PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník katedry archeologie
vyučující katedry archeologie
 
e-mail pmensik@kar.zcu.cz
telefon  377635112
konzultační/úřední hodiny  Út 11:20 - 12:30, SP410
St 9:00 - 10:00, SP410, nebo po domluvě emailem
kancelář  SP410
osobní stránky  http://zcu.academia.edu/PetrMen%C5%A1%C3%ADk

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

BRO Bronzová industrie v pravěku Evropy
KAN Konzervace archeologických nálezů
KAR/TEPA Terénní praxe
PROSB Proseminář
REG Archeologie jižních a západních Čech
RSA Doklady rituálů, symbolů a náboženství
SMA1 Archeologický seminář 1
SMA6 Archeologický seminář 6
STU1D Studie1
STU2D Studie2
STU3D Studie3
TAM2 Teorie a metoda 2
TAPA Terénní praxe
TEP1 Terénní praxe 1
TEP2 Terénní praxe 2
TEPA Terénní praxe
TEPS Základy technologie pravěku a středověku
TER1 Terénní praxe 1
TER2 Terénní praxe 2
VS1D Vedení seminářů 1
VS2D Vedení seminářů 2
VS3D Vedení seminářů 3