Mgr. Dagmar VOKOUNOVá FRANZEOVá, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník katedry archeologie
vědecko-výzkumný pracovník

e-mail franzeov@kar.zcu.cz
telefon  377635151
kancelář  Array
osobní stránky  http://zcu.academia.edu/DagmarVokounov%C3%A1Franzeov%C3%A1

Výzkumná a odborná činnost | Publikace