James SYMONDS, Ph.D.

vědecko-výzkumný pracovník katedry archeologie
vědecko-výzkumný pracovník
vyučující katedry archeologie

telefon  37763Array kancelář  Array

Pedagogická činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

NMS2 Archeologie novověku a současnosti 2