Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc. gojda@kar.zcu.cz, martin.gojda@seznam.cz 5109
prof. PhDr. Václav MATOUŠEK, CSc.
Docenti
doc. PhDr. František GABRIEL, Ph.D. frgabr@kar.zcu.cz 5100
Doc. PhDr. Vladimír SALAč, CSc. salac@arup.cas.cz
Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D. smejda@kar.zcu.cz 5105
doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D. vareka@kar.zcu.cz 5113,5150
Asistenti a odborní asistenti
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. capekla@kar.zcu.cz, capekla.st@gmail.com 5169
PhDr. Zlata GERSDORFOVÁ gersdorf@kar.zcu.cz 5146
Mgr. Aneta Marta GOłęBIOWSKA-TOBIASZ
Ing. Pavel HLAVENKA hlavenka@kar.zcu.cz
PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D. j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz 5145
Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D. chrousto@kar.zcu.cz 5150
PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D. pkristuf@kar.zcu.cz 5163
PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D. pmensik@kar.zcu.cz 5112
Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D. preusz@kar.zcu.cz 5169
Mgr. Lenka STARKOVÁ, Ph.D. lstarkov@kar.zcu.cz 5126
Vědecko-výzkumní pracovníci
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. capekla@kar.zcu.cz, capekla.st@gmail.com 5169
Ing. Pavel HáJEK gorin@kma.zcu.cz
Mgr. Luboš HOBL hobll@students.zcu.cz 5118
PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D. pmensik@kar.zcu.cz 5112
Mgr. Petr NETOLICKÝ, Ph.D. pet01@kar.zcu.cz 5147
Mgr. Jaroslav PAVELKA, PhD. japetos@kar.zcu.cz 5115
Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D. preusz@kar.zcu.cz 5169
Mgr. Milan PROCHÁZKA mprochi@kar.zcu.cz 5172
Administrativní oddělení a ostatní zaměstnanci
Ing. Kamil ECKHARDT (ICT technik) eckhardt@kar.zcu.cz 5106
Hana KROPÁČOVÁ VESELÁ (finanční manažerka) veselah@kar.zcu.cz 5147
Mgr. Sabina MATTOVÁ, Ph.D. (finanční manažerka,tajemnice) mattova@kar.zcu.cz 5103
Externí vyučující
Ing. Jan Anderle J.ANDERLE@VOLNY.CZ
PhDr. Michal BUREŠ, Ph.D. bures-michal@volny.cz
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. dreslerova@arup.cas.cz
PhDr. František Frýda ffryda@zcm.cz
PhDr. Miroslav Hus mhus@zcm.cz
Doc. Mgr. Ondřej CHVOJKA, Ph.D. chvojkao@kar.zcu.cz,chvojka@muzeumcb.cz
PhDr. Petr Juřina, Ph.D. jurina@archaia.cz
Mgr. Petr Kočár kocar@arup.cas.cz
RNDr. Roman KŘIVÁNEK, Ph.D. krivanr@kar.zcu.cz, krivanek@arup.cas.cz
Doc. Mgr. Lenka LISá, Ph.D. lisa@gli.cas.cz
prof. Mgr. Jiří MACHÁČEK, Ph.D. machacek@phil.muni.cz
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. marik@arup.cas.cz
Mgr. Petra Maříková Vlčková marikova_vlckova@yahoo.com
prof. PhDr. Evžen NEUSTUPNÝ, CSc. neustup@kar.zcu.cz
Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. moliva@mzm.cz
Interní doktorandi
Mgr. Markéta AUGUSTÝNOVÁ augustyn@students.zcu.cz 5118
Mgr. Michal BERáNEK
Mgr. Roman BREJCHA brejchar@kar.zcu.cz 5118
Mgr. Aneta Marta GOłęBIOWSKA-TOBIASZ
Mgr. Markéta HAVLÍKOVÁ
Mgr. Luboš HOBL hobll@students.zcu.cz 5118
Mgr. Hana HRUBÁ hanka11@students.zcu.cz 5118
Mgr. Jozef CHAJBULLIN KOŠTIAL dobo@students.zcu.cz
Mgr. Jiří CHLEVIšťAN
Mgr. Josef JEŽEK jezek.josef.jj@gmail.com 5118
Mgr. Jan KAŇKA radclife@students.zcu.cz 5118
Mgr. Petr KASTL
Mgr. Martin LOUKOTA
PhDr. Jan MUSIL jmusil@students.zcu.cz 5118
Mgr. Soňa NOžINOVá nozinova@students.zcu.cz
Mgr. Klára PACLíKOVá
Mgr. Michaela PEKLOVá
Mgr. Pavla POPELÁŘOVÁ pavla.popelarova@gmail.cz 5118
Mgr. Milan PROCHÁZKA mprochi@kar.zcu.cz 5172
Mgr. Marta SIłAKOWSKA martasi@students.zcu.cz 5118
Mgr. Martin VÁŇA lmx@students.zcu.cz 5118
Mgr. Eliška VENTRUBOVÁ ventrub@students.zcu.cz 5118
Johan Petrus Wilhelmus VERSPAY, M.A. verspay@students.zcu.cz 5118
Dott.ssa Magda VUONO vuono@students.zcu.czZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.