Research of the citadel at Arbil, Iraqi Kurdistan


Hlavní řešitel na KAR: doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Číslo projektu:0
Období řešení:2009-2010
DOKUMENTY:
  • Část dílčí grantové zprávy o výsledcích projektu za rok 2009 (česky)
  • Postery prezentované na Dnech vědy a techniky v Plzni v září 2009
  • Up-to-date report about the 2009 season posted by the Heritage Key
  • Posters presented on the reception held by Czech Embassy of Iraq in the citadel at Arbil, Fatah Chalabi House, in May 2010
  • Paper from "Orientalia Antiqua Nova" 2007 (in Czech) available here
  • Complete publication of the 1st season (in English) available here
  • Link to the project of information system for architecture of Arbil´s qal´a: interactive database of houses and virtual 3D model (authors: Veronika Králová and Karel Pavelka, CVUT Prague; Karel Nováček, UWB Plzen)