Strategie archeologického výzkumu v Evropě


Hlavní řešitel na KAR: Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0036
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2011-2014

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jedná se o strategický projekt, jehož smyslem je rozvoj stávajícího výzkumného týmu katedry archeologie FF ZČU. Tým bude posílen významným vědcem ze zahraničí a zároveň dojde ke stabilizaci týmu podpořením inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic na ZČU. Na vypracovaných analýzách odezvy publikací českých archeologů v zahraničí a stávající strategie výzkumu v mezinárodním (zejména evropském) prostoru bude postaven plán na zvýšení excelence jednoho z předních vědeckých týmů české archeologie. Cílem je zapojení týmu do nových prestižních projektů a spoluprací vedoucích k významným publikacím a dalším výstupům VaV. Podpořené osoby budou podle vypracované týmové strategie představovat své výsledky na zahraničních konferencích a rozvíjet další síťovací aktivity. Projekt je primárně zaměřen na perspektivní mladé vědecké pracovníky, na univerzitní studenty a čerstvé absolventy.

DOKUMENTY: