Zahloubené stavby z počátků měst v Čechách a na Moravě na základě studia jejich formální a prostorové struktury


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Období řešení:2014-2014