"Vita activa" benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních interakcí na příkladu konventu benediktů v Kladrubech


Hlavní řešitel na KAR: doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Číslo projektu:GA404/04/2041
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2004-2006