Etnoarcheologická studijní cesta po Rumunsku


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. Petr NETOLICKÝ
Číslo projektu:SGS-2012-069
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2012-2012

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

The ethno-archaeological field research in Rumanian villages will be realised that will focus on existing (functional) or abandoned (deserting) timber dwelling houses and outbuildings provided with daub plaster from Romanian villages. The research will consist of visual documentation and description of these features and their spatial attributes (location in the landscape, within the village and homestead). The research will be realised in cooperation of the Department of Archaeology and the Department of Anthropology.    Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.