ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko - Chránit a sdílet společný kulturní prostor


Hlavní řešitel na KAR: doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:ERDF
Období řešení:2017-2019

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zřízení ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jako instituce, která trvale a rozsáhle seznamuje širokou veřejnost se společným kulturním a přírodním dědictvím na území projektu. ArchaeoCentrum se zabývá výzkumem a vizualizací společného dědictví, čímž lidé z projektového území získají větší regionální identitu, která povede k uvědomělé konfrontaci se  společnými dějinami. Kromě uvedeného povedou četné plánované projektové aktivity k udržitelné podpoře přeshraničního cestovního ruchu.


Oficiální web projektu s aktuálním programem plánovaných akcí pro veřejnost:
https://www.archaeocentrum.eu/


Základní informace o projektu

Název projektu: ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko - Chránit a sdílet společný kulturní prostor
Registrační číslo projektu: 78
Žadatel: Via Carolina e.V., Naaber Straße 5b, 95671 Bärnau
Datum zahájení realizace a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31.12.2019
Celková dotace projektu: 3.348.340,09 EUR
z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj: 2.846.089,06 EUR
z toho 15% dotace ze státního rozpočtu a spoluúčast partnerů: 502.251,03 EUR
Operační program: Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko Česká republika Cíl EÚS 2014–2020.
Na projektu spolupracují: Univerzita Bamberk Západočeská univerzita v Plzni, Karlova univerzita, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Českého lesa v Tachově.

Management projektu

Řešitel projektu

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., vareka@kar.zcu.cz

Manažer projektu

Mgr. Petr Netolický, telefon:377 635 147,
e-mail: pet01@kar.zcu.cz, pilsen@archaeocentrum.eu

Finanční manažer projektu:

Hana Kropáčová-Veselá,
telefon: 377 635 147,
e-mail: veselah@kar.zcu.cz


DOKUMENTY:fotografie