Hradiště "Kněží hora" u Katovic, okr. Strakonice. Výpovědní potenciál lokality na základě multidisciplinárního výzkumu


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2018-010
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2018-2019

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je komplexní zpracování hradiště „Kněží hora“ u Katovic se zasazením do širšího vývoje v regionu. Projekt navazuje na dosavadní terénní aktivity v prostoru lokality v letech 2016 a 2017. Zejména za pomoci rozvoje a aplikace různých nedestruktivních přístupů, vyhodnocení environmentálních vzorků, stejně jako starších i nových archeologických nálezů, budou získaná data souhrnně publikována formou monografie. Důraz je kladen na zapojení studentů archeologie a spolupráci s širší veřejností, což umožní kvalitnější ochranu této ohrožené památky.