Mapa českých hradů: hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:DH23P03OVV040
Poskytovatel:MK
Období řešení:2023-2027

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vytvoření ucelené palety prostředků, které výrazně posunou a zefektivní výzkumné aktivity v prostředí českých hradů (digitální mapa s odborným obsahem) a definují rizika spojená se současným využitím hradních lokalit, nastíní možnosti jejich ochrany, rozvoje a péče o ně (metodika ochrany archeologických terénů). Tyto cíle budou doplněny výstupem cíleným na oblast prezentace kulturního dědictví (výstava zaměřená na prostředí středověkých hradů) a kolekcí publikací zaměřených na potřeby odborné i laické veřejnosti. Hlavními výstupy projektu budou Digitální mapa českých hradů a Metodika ochrany archeologických terénů v prostředí hradních lokalit zaměřená na problematiku identifikace a klasifikace archeologického potenciálu hradních lokalit v návaznosti na stav dochování a poznání hradních lokalit a možnosti následné ochrany archeologických terénů ve vazbě na současné využití hradních areálů. S těmito výstupy je provázána výstava Hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti. 20. století jako století výzkumu hradů mapující vývoj výzkumu hradních areálů v Čechách. Součástí výstavy bude obsáhlý kritický katalog.

Spoluřešitelé za Národní památkový ústav
Mgr. Petr Sokol (ÚOP Plzeň)
PhDr. Filip Kasl (ÚOP Plzeň)
Mgr. Jiří Havlice(ÚOP České Budějovice)
Mgr. Zdeněk Neustupný (ÚOP Střední Čechy)

Spoluřešitelé za Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.
Mgr. David Novák, Ph.D.

Spoluřešitelé za Historický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Mgr. František Záruba, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DrSc.

Oficiální web projektu:

www.mch.zcu.cz

Management projektu:

Hlavní řešitel: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Administrace za ZČU: Mgr. Sabina Mattová, Ph.D.