Antropologické hodnocení kosterních nálezů z lokality Hostivař

 

Patrik Galeta

K antropologickému hodnocení předloženy zlomky třech lidských kostí, které jsou evidovány pod čísly 98/21-9009-153/1, 98/21-7003-46-17/1 a 98/21-8002-92-6/1. Celkem bylo na zkoumané ploše zjištěno 5 fragmentů lidských lebek (horizont 2). Ve všech případech jsou to malé fragmenty mozkovny (tři nálezy byly ztraceny při zaplavení Archeologického ústavu AVČR v Praze povodněmi v srpnu 2002). Tyto fragmenty nejsou soustředěny do jedné oblasti, ale jsou rozptýleny po celé východní části zkoumané plochy (plán 12 a 13). Tři fragmenty pocházejí z vrstev, 3 fragmenty z objektů.

 

Nález 1:

Vrstva 9009, sonda 153

Zachovalost

Jedná se o zlomek šupiny kosti čelní (squama ossis frontalis) o velikosti zhruba 5´4 cm. Na jedné ze stran zlomku je viditelná část dutiny kosti čelní (sinus frontalis).

Věk

Podle morfologie a stupně vývinu kosti se jedná o pozůstatky dospělého jedince.

Pohlaví

Nelze spolehlivě odhadnout.

 

Nález 2

Vrstva 7003, sonda 46, sektor 17

Zachovalost

Jedná se o zlomek klenby lebeční (calva) o velikosti zhruba 3´2 cm.

Věk

Podle morfologie a stupně vývinu kosti se jedná o pozůstatky nedospělého jedince.

Pohlaví

Nelze spolehlivě odhadnout.

 

Nález 3

Vrstva 8002, sonda 92, sektor 6

Zachovalost

Jedná se o zlomek části skalní kosti spánkové pravé strany (pars petrosa ossis temporalis) o délce zhruba 3 cm. Na zlomku je patrný vstup do vnitřního zvukovodu (porus acusticus internus).

Věk

Nelze spolehlivě odhadnout.

Pohlaví

Nelze spolehlivě odhadnout.

 

Závěr

Všechny tři nálezy jsou zlomky lidských kostí. Nález 1 z vrstvy 9009 je zlomek šupiny kosti čelní dospělého jedince, u nálezu 2 z vrstvy 7003 se jedná o zlomek klenby lebeční nedospělého jedince a nález 3 z vrstvy 8002 je zlomek části skalní kosti spánkové pravé strany. Podrobnější demografické údaje (věk, pohlaví) nelze z těchto zlomků odhadnout.