Řešitelský  tým

 


 

 

Pavel Vařeka (vedoucí projektu)

 

Jaroslav Frána

Patrik Galeta
Jaroslav Hlaváč

Evžen Neustupný

Petr Kočár

Peter Kováčik

René Kyselý

Jana Mihályová

Luboš Jiráň

Lubor Smejtek

Ladislav Šmejda

Jan Turek