Vynikající studenti převzali stipendia

Centrum aplikované archeologie

O nás

Základním cílem Centra aplikované archeologie je propojit praxi s teoretickou a metodickou částí vzdělávání studentů na úrovni bakalářského, magisterského a doktorského studia k dosažení větší konkurenceschopnosti na trhu práce. Centrum aplikované archeologie se podílí na ochraně, dokumentaci a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území celé České republiky. Hlavní náplní specializovaného pracoviště na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni je provádění zjišťovacích, předstihových a záchranných výzkumů, stavebně historických průzkumů, poradenské činnosti, dokumentace a deskripce artefaktů od pravěku po 20. století. Archeologické výzkumy provádíme na území měst, vesnic, opevněných sídel a v otevřené krajině. Výsledky naší činnosti prezentujeme odborné i širší veřejnosti a zároveň přispíváme k celospolečenské součinnosti k ochraně kulturního dědictví.

Nabízené služby:

  • aplikace metod a využití dat dálkového průzkumu Země v archeologii
  • dokumentace archeologických situací
  • fotogrammetrická dokumentace
  • geodetické zaměření nemovitých památek
  • laboratorní zpracování archeologických výzkumů
  • odborné poradenství
  • zjišťovací, předstihové a záchranného výzkumy
  • stavebně-historický výzkum
  • zpracování dat v geografických informačních systémech
  • 3D dokumentace artefaktů

Personální obsazení

Kontakt

Centrum aplikované archeologie (CAA)

Sedláčkova 15, 30614 Plzeň
Telefon: 735 715 896