prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc.

Fotografie
vyučující katedry archeologie
 
e-mail gojda@kar.zcu.cz, martin.gojda@seznam.cz
telefon  377635109
kancelář  SP421

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APR5 Archeologie pravěku 5
ARSE1 Archeologie raně středověké Evropy 1
ARSE2 Archeologie raně středověké Evropy 2
AST1 Archeologie středověku až novověku 1
ENV1D Empirický výzkum 1
EV1D Empirický výzkum 1
EV2D Empirický výzkum 2
KRAJ Krajinná archeologie
KRAS1 Seminář k nedestruktivní archeologii 1
KRAS3 Seminář k nedestruktivní archeologii 3
LETD Soudobé problémy dálkového průzkumu
MS2D Metodologický seminář 2
TAM1 Teorie a metoda archeologie 1 - cvičení
TAM6 Teorie a metoda archeologie 6
TS2D Teoretický seminář pro doktorandy 2
TS3D Teoretický seminář pro doktorandy 3
TS4D Teoretický seminář pro doktorandy 4
VS1D Vedení seminářů 1
VS2D Vedení seminářů 2
VS3D Vedení seminářů 3