Mgr. David NOVÁK, Ph.D.

člen redakční rady Castellologica bohemica