doc. PhDr. František GABRIEL, Ph.D.

vedoucí katedry archeologie
vyučující katedry archeologie

e-mail frgabr@kar.zcu.cz
telefon  377635100
kancelář  SP406

Publikace