Mgr. Miroslava CEJPOVÁ, Ph.D.

členka redakční rady Castellologica bohemica