Mgr. Jan ŠTĚTINA

člen redakční rady Castellologica bohemica