Dr Michal WOJENKA

člen redakční rady Castellologica bohemica