prof. PhDr. Noémi BELJAK PAŽINOVÁ, PhD.

člen redakční rady Castellologica bohemica