Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

18.10.2019
Vážení kolegové, dovolte mi pozvat vás na výukový workshop zahraničního experta, specializovaného na dokumentaci archeologických lokalit prostřednictvím dálkových bezpilotních syst...    >>>

11.10.2019
Pozvánka na vernisáž výstavy - Z minulosti do budoucnosti....    >>>

11.10.2019
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Mini-Přednášky "Archeologické jednohubky" v rámci projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 15. 10. 2019 od 18:00 h v Zá...    >>>

08.10.2019
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku "Jací byli? Antropologie v archeologii" v rámci projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 15. 10. 2019 od 16:30...    >>>

03.10.2019
Loučíme se s kolegou a kamarádem Petrem Rožmberským....    >>>

27.09.2019
Milé studentky, studenti, věnujte prosím pozornost přiloženým informacím. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

23.09.2019 <<<
Nabízíme brigádu na archeologickém výzkumu v Letech. Hodinová mzda cca 120,- Kč/hod. hrubého. Zájemci nechť se hlásí ihned na zschejb@kar.zcu.cz

12.09.2019
Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí v LS ak. roku 2019/20 se uskuteční 7. 10. 2019 od 11:00 v SP 405. Zájemci nechť zašlou přihlášku, životo...    >>>

04.09.2019
Nabízíme brigádu na archeologickém výzkumu v Letech od 9. - 22. 9. 2019. Hodinová mzda cca 120,- Kč/hod. hrubého. Zájemci nechť se hlásí na zschejb@kar.zcu.cz nejpozději do pátku 6. zá...    >>>

27.08.2019
Zápisy doktorského studijního programu Archeologie se uskuteční 11. 9. 2019 od 9:00 v SP 111 (viz https://ff.zcu.cz/export/sites/ff/about/uredni-deska/rozhodnuti-dekana/ak-rok-19-20/2019_Rozhodnu...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.