prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc.

Fotografie
 
e-mail gojda@kar.zcu.cz, martin.gojda@seznam.cz
phone  377635109
room  SP421

Publications

Monographies
 • Gojda, M. Air Suervey and Remove Sensing in Archeology. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kerynala Stefana Wyrzynskiego w Waeszawie, 2020. 288s. ISBN 978-83-8090-674-7.
 • Krištuf, P.; Turek, J.; Gojda, M.; Rejšek, K.; Rytíř, L.; Švejcar, O.; Vranová, V. Arény předků. Posvátno a rituály na počátku eneolitu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. 342s. ISBN 978-80-261-0851-1.
 • Gojda, M.; Trefný, M. Archeologie krajiny pod Řípem. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. 160s. ISBN 978-80-7043-988-3.
 • Gojda, M. Studie k dálkovému průzkumu v archeologii. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. 119s. ISBN 978-80-7043-922-7.
 • Němec, J.; Pojer, F.; Gojda, M.; Kopp, J.; Mentlík, P. Krajina v České republice. Praha : Consult, 2007. 400s. ISBN 80-903482-3-8.
 • Gojda, M. Lety do minulosti = Flights into the past. Praha : Národní muzeum, 2007. 31s.
Papers in journals
 • Krištuf, P.; Turek, J.; Fišer, J.; Gojda, M.; Chimalová, E.; Křivánek, R. New Evidence of Neolithic Funerary Monuments from the Eastern Margins of the Long Barrows Territory in Central Europe. Archaeologies, 2024, roč.20. č.1, s.nestránkového, ISSN 1555-8622.
 • Gojda, M. Tajemní vikingové ožívají. Vesmír, 2023, roč.102. č.9, s.522-525, ISSN 0042-4544.
 • Gojda, M. The Potential of Aerial Reconnaissance in the Detection, Mapping and 3D Reconstruction Modelling of Crop-Marked Military Components of Bohemia’s Postmedieval and Early Industrial Landscape. Heritage, 2023, roč.6. č.4, s.3514-3540, ISSN 2571-9408.
 • Gojda, M. Smysl a etika archeologie ve 21. století. Vesmír, 2020, roč.99. č.leden, s.48-50, ISSN 0042-4544.
 • Gojda, M. The Value of Complementarity. Integrating the Evidence from Air Survey and ALS in Bohemia. Archaeological Prospection, 2017, roč.24. č.1, s.75-83, ISSN 1099-0763.
 • Gojda, M. Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu. Zprávy památkové péče, 2016, roč.76. č.5, s.546-551, ISSN 1210-5538.
 • Hejcman, M.; Součková, K.; Gojda, M. Prehistoric settlement activities changed soil pH, nutrient availability, and growth of contemporary crops in Central Europe. Plant and Soil, 2013, roč.369. č.1-2, s.131-140, ISSN 0032-079X.
 • Gojda, M.; Hejcman, M. Cropmarks in main field crops enable the identification of a wide spectrum of buried features on archaeological sites in Central Europe. Journal of Archaeological Science, 2012, roč.39. č.6 (June), s.1655-1664, ISSN 0305-4403.
 • Gojda, M. Archaeology in current society. A Central European perspective. Antiquity, 2011, roč.85. č.330, s.1448-1453, ISSN 0003-598X.
 • Gojda, M.; John, J.; Starková, L. Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování. Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu. Archeologické rozhledy, 2011, roč.63. č.4, s.680-698, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M.; Křivánek, R.; Meduna, P.; Rytíř, L.; Trefný, M. Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích.. Archeologické rozhledy, 2010, roč.62. č.2, s.259-292, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M.; John, J. Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech : konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy, 2009, roč.61. č.3, s.467-492, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M. Hledání hranice v poušti. Počátky leteckého průzkumu pozůstatků Limes romanus na Předním východě a jeho průkopníci. Kuděj, 2008, roč.10. č.1/2, s.91-97, ISSN 1211-8109.
 • Gojda, M. Výročí dvou průkopníků letecké fotografie a dálkového průzkumu. Archeologické rozhledy, 2008, roč.60. č.4, s.784-786, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M. Post-medieval to early modern military landscape of Bohemia. Earthworks and buried monuments in the view of air survey. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2008, roč.3. č.4, s.9-20, ISSN 1802-0364.
 • Gojda, M. Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni v letech 2005-2008. Archeologické rozhledy, 2008, roč.60. č.4, s.781-783, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M. Archeologie, společnost a univerzitní vzdělání. Poznámky k aktuálním trendům.. Archeologické rozhledy, 2008, roč.60. č.4, s.755-768, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M. Historie viděná z výšky. Dějiny a současnost, 2008, roč.30. č.1, s.7-7, ISSN 0418-5129.
 • Gojda, M. Nadar byl první: před 150 lety se zrodila letecká fotografie. Dějiny a současnost, 2008, roč.30. č.11, s.18-20, ISSN 0418-5129.
 • Gojda, M. Mezinárodní projekt o historii evropské krajiny. Archeologické rozhledy, 2007, roč.59. č.4, s.837-838, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M. Výzkumný záměr katedry archeologie - ohlédnutí za prvními dvěma roky. Trojúhelník, 2007, roč.1. č.1, s.12-13,
 • Gojda, M. Zaniklá krajina - pohled z výšky : laserový skener v archeologii. Vesmír, 2006, roč.85. č.10, s.614-616, ISSN 1214-4029.
 • Gojda, M. Odhalování skryté podoby historické krajiny. Letecký průzkum katedry archeologie v roce 2005. Univerzitní noviny, 2006, roč.10. č.3, s.11-11,
 • Gojda, M. Cíle výzkumného záměru plzeňské katedry archeologie a cesty k jejich dosažení. Archeologické rozhledy, 2005, roč.57. č.1, s.211-213, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M. Cíle výzkumného záměru katedry archeologie FF ZČU a cesty k jejich dosažení. Univerzitní noviny, 2005, roč.11. č.3, s.6-7,
 • Gojda, M. Překvapení v české krajině : letecká archeologie objevuje fragmenty vojenské historie. Dějiny a současnost, 2005, roč.27. č.12, s.18-20, ISSN 0418-5129.
 • Gojda, M. Lidar a jeho možnosti ve výzkumu historické krajiny. Archeologické rozhledy, 2005, roč.57. č.4, s.806-810, ISSN 0323-1267.
 • Gojda, M. Prehistoric Bohemia: landscape and settlement in the heart of Europe. Landscapes, 2004, roč.5. č.1, s.35-54, ISSN 1466-2035.
 • Gojda, M. Lety do minulosti. Dějiny a současnost, 2004, roč.26. č.6, s.23-26, ISSN 0418-5129.
 • Gojda, M. Archeologie a budování mýtu národních dějin. Dějiny a současnost, 2004, roč.26. č.1, s.53-55, ISSN 0418-5129.
 • Gojda, M. Aerial reconnaissance in archaeology and past landscape studies. The application of visual prospection from low altitudes in Bohemia. Kartografie a geoinformatika, 2003, roč.5. č.2, s.4-10, ISSN 1212-4419.
Chapters in a book
 • Gojda, M.; Kobyliński, Z. Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie badawcze archeologii. Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, Wroclaw : Fundacja Res Publica Multiethnica, 2018, s.5-9. ISBN 978-83-946496-6-1.
 • Gojda, M. Wartość komplementarności. Integracja danych z badań lotniczych i ALS w Czechach. Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, Warszawa : Fundacja Res Publica Multiethnica, 2018, s.85-94. ISBN 978-83-946496-6-1.
 • Gojda, M. Testing the Potential of Airborne LiDAR Scanning in Archaeological Landscapes of Bohemia: Strategy, Achievements and Cost-effectiveness. A Sense of the Past: Studies in current archaeological applications of remote sensing and non-invasive prospection methods, Oxford : Archaeopress, 2014, s.83-91. ISBN 978-1-4073-1216-3.
 • Gojda, M. Ujawniajac ukryty wymiar przeszlego krajobrazu: zwiad lotniczy w regione góri Říp w Czechach. Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. – Krajobraz kulturowy (Archaeologia hereditas 3), Warszawa – Zielona Góra : Fundacja Archeologiczna Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2014, s.167-176. ISBN 978-83-938557-7-3.
 • Gojda, M. Výzkum, dokumentace a mapování novověkých polních opevnění prostřednictvím letecké prospekce, fotografie a laserového skenování. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.38-48. ISBN 978-80-261-0194-9.
 • John, J.; Gojda, M. Ex caelo lux. Principy leteckého laserového skenování a jeho využití. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.8-20. ISBN 978-80-261-0194-9.
 • Gojda, M.; John, J. Projekt Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3D snímkování, jeho cíle a dosažené výsledky. Archeologie a letecké laserové laserové skenování, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.21-37. ISBN 978-80-261-0194-9.
 • Gojda, M. Význam moderních metod dálkového průzkumu pro studium, průzkum a mapování historické krajiny českých zemí.Relikty fortifikační karchitektury v krajině (Terezín). Krajina jako historické jeviště, Praha : Historický ústav AV ČR, 2012, s.319-346. ISBN 978-80-7286-199-6.
 • Gojda, M. Archetypy evropské kulturní krajiny. Krajina v České republice, Praha : Consult, 2007. s.44-55. ISBN 80-903482-3-8.
 • Gojda, M. Krajina jako palimpsest. Krajina v České republice, Praha : Consult, 2007, s.36-43. ISBN 80-903482-3-8.
 • Gojda, M. Vznik a vývoj osídlení. Krajina v České republice, Praha : Consult, 2007, s.70-73. ISBN 80-903482-3-8.
 • Gojda, M. Archeologie krajiny Podřipska : základní vymezení projektu, jeho cíle a metody. Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.12-18. ISBN 978-80-254-1062-2.
 • Gojda, M. Letecká archeologie a dálkový průzkum v prvním roce projektu Archeologie krajiny Podřipska. Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.19-25. ISBN 978-80-254-1062-2.
 • Gojda, M. Pravěk. Česko : Ottův historický atlas, Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. s.42-63. ISBN 978-80-7360-577-3.
 • Gojda, M. Kulturní krajina. Česko : Ottův historický atlas, Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. s.34-41. ISBN 978-80-7360-577-3.
 • Gojda, M.; Kuna, M.; Sádlo, J. Krajinné prostředí sídelního areálu. Počátky raného středověku v Čechách, Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005. s.90-102. ISBN 80-86124-51-7.
 • Kuna, M.; Profantová, N.; Gojda, M. Popis raně středověkých objektů. Počátky raného středověku v Čechách, Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005. s.25-67. ISBN 80-86124-51-7.
 • Gojda, M. Letecká archeologie a dálkový průzkum. Nedestruktivní archeologie, Praha : Academia, 2004. s.49-116. ISBN 80-200-1216-8.
 • Gojda, M. Settlement zones and settlement areas. Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology, Praha : Academia, 2004. s.117-121. ISBN 80-200-1215-X.
 • Gojda, M. Features and sites in the view of non-destructive archaelogy. Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology, Praha : Academia, 2004. s.92-116. ISBN 80-200-1215-X.
 • Gojda, M. Aerial survey. Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology, Praha : Academia, 2004. s.25-39. ISBN 80-200-1215-X.
 • Gojda, M. Enclosures and fortifications. Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology, Praha : Academia, 2004. s.189-195. ISBN 80-200-1215-X.
Papers in Proceedings
 • Gojda, M. Remote sensing for the integrated study and management of sites and monuments - a Central European perspective and Czech case study. In Remote Sensing for Archaeological Heritage Management. Budapešť : Archaeolingua, 2011. s.215-227. ISBN 978-963-9911-20-8.
 • Gojda, M. The archaeology of lowlands: a few remarks on the methodology of aerial survey. In Landscape ideologies. Budapest : Archaeolingua, 2006. s.117-123. ISBN 963-8046-71-6.
 • Gojda, M. Large prehistoric enclosures in Bohemia: the evidence from the air. In Enclosing the Past. Sheffield : J.R. Collis Publications, 2006. s.5-19. ISBN 978-0-906090-53-4.
 • Gojda, M. Krajina pravěkých Čech ve světle nedestruktivní archeologie. In Ve službách archeologie VI = In service to archeology VI. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. s.29-41. ISBN 80-7275-060-7.
 • Gojda, M. Archeologia lotnicza w Czechach w końcu XX wieku: integracja studiów nad krajobrazem kulturowym a archeologia nieinwazyjna. In Biskupin... i co dalej? Zdjecia lotnicze w polskiej archeologii. Poznań : Ad rem, 2005. s.449-456. ISBN 83-916342-2-1.
 • Gojda, M. Features, sites and settlement areas in the view of air survey (Bohemia, 1992-2003). In Aerial photography and archaeology 2003. A century of information. Ghent : Ghent University - Academia Press, 2005. s.101-111. ISBN 90-382-0782-4.
 • Gojda, M. Régészeti örökség és nemzeti tudat Csehországban. In A kulturális örökség. Budapest : L'Harmattan - Atelier, 2004. s.335-346.
 • Gojda, M. Archaeology and landscape studies in Europe: approaches and concepts. In People and nature in historical perspective. Budapest : Central European University, 2003. s.35-51. ISBN 963-9241-865.
Posters, Lectures
 • Gojda, M.; Unger, J. 2D mapping, photogrammetry-based 3d modelling and the virtual reconstructions of Czech lowland crop-marked sites. 2023.
 • Gojda, M. Integrace letecké prospekce, LLS a terénního průzkumu při studiu fortifikací 18. a 19. století. 2019.
 • Gojda, M. Nové metody dálkového průzkumu v archeologii a krajinné historii. 2019.
 • Gojda, M. Po stopách praotce Čecha aneb nové objevy letecké archeologie na Podřipsku. 2019.
 • Gojda, M. The value of complementarity. Integrating the evidence from air survey and airborne laser scaning in Bohemia. 2016.
 • Gojda, M. Ancient Landscape and Settlement around the Sacred Hill of Říp. Bath, 2006.
 • Gojda, M. Aerial archaeology in central Europe: the current state of the Czech project. Peking, 2004.
 • Gojda, M. Letecká archeologie: poznámky k metodě a výsledkům českého projektu. Nitra, 2004.
 • Gojda, M. Large enclosures in Bohemia: the evidence from air survey. Mnichov, 2004.
 • Gojda, M. Aerial archaeology in Bohemia. Gent, 2003.
Book reviews
 • Gojda, M. David Kennedy - Robert Bewley: Ancient Jordan from the air. Archeologické rozhledy, Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2006, s.185-187. ISBN 0323-1267.
 • Gojda, M. Jiří Sádlo - Petr Pokorný - Pavel Hájek - Dagmar Dreslerová - Václav Cílek: Krajina a revoluce. Výnamné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Archeologické rozhledy, Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2006, s.168-172. ISBN 0323-1267.