Vynikající studenti převzali stipendia

Castrum Bene 2023

O konferenci

Katedra archeologie a Katedra právních dějin Západočeské univerzity v Plzni

ve spolupráci s 

Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Národním památkovým ústavem a Společností přátel starožitností, z. s.

si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

Castrum Bene 2023: Burg und (Un)Recht,

která se bude konat v Plzni ve dnech 4. – 8. 9. 2023.

Na realizaci konference se dále podílí Katedra anglického jazyka FF, Katedra germanistiky a slavistiky FF a Katedra hudební výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni

Tematicky široce pojatá mezinárodní interdisciplinární konference zaměřená na problematiku opevněných sídel a jejich souvislost se středověkým a časně novověkým právem.

Diskutována budou zejména následující témata:

  • hrad a panství v majetkoprávních souvislostech,
  • stavební podoba hradu a její souvislost s vlastnickými vztahy,
  • hrad jako místo tvorby a výkonu práva,
  • hrad a jeho funkce při zajištění bezpečnosti,
  • hrad jako správní centrum,
  • hrad jako objekt sporu a jeho řešení,
  • výstavba, boření a podoba hradu ve světle dobového práva,
  • právní otázky spojené s hradem jako rezidenčním, pevnostním a sakrálním objektem,
  • hrad v kontextu sídelní struktury,
  • aktuální zjištění z oblasti evropské kastellologie.


Cílem konference je umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o kastellologii, historii práva a příbuzné obory.
Předpokládaná délka konferenčních příspěvků je cca 15 min.

Jednací jazyky: němčina a angličtina.

Písemnou podobu příspěvků za účelem publikace zasílejte do 31. 12. 2023 na adresu cabe@kar.zcu.cz.

Přihlášky bude možné vyplnit elektronickou formou od února do konce dubna 2023.
Abstrakty přednášek zašlete do 30. dubna 2023 na adresu cabe@kar.zcu.cz.

Konferenční poplatek: 90 EUR
Studenti: 50 EUR
Platební údaje a bližší informace o konferenci budou průběžně aktualizovány.

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v centru města – přehled dostupný například na https://www.visitplzen.eu/ubytovani/. Dále je možno využít ubytování hotelového typu na kolejích Západočeské univerzity v Plzni (1 noc /2 osoby na pokoji/ 350,-Kč/cca 15 EUR; 1 noc /1 osoba na pokoji/ 730,-Kč/cca 30 EUR. Toto ubytování je možné domluvit prostřednictvím organizátorů e-mailem (cabe@kar.zcu.cz).

Výbory konference

Kontakt