Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

20.03.2018
Erasmus+ výběrové řízení březen 2018 Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí se uskuteční 27. 3. 2018 od 10:00 v SP 419. Zájemci nechť zaš...    >>>

20.03.2018
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku "Diferenciace chudoby?" v rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 27. 3 od 10:30 h v budově Sedláčkova 15, m...    >>>

13.02.2018
Milí studenti, věnujte prosím pozornost sdělení v pžíloze. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

07.02.2018
Jedná se o zapojení do projektu NAKI II "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví" na období 2018-2019. Pracovní činnost bude zahrnovat přípravu kresebn...    >>>

31.01.2018
Erasmus+ výběrové řízení únor 2018 Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí se uskuteční 6. 2. 2018 od 10:00 v SP 406. Zájemci nechť zašlou...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 Plzeň