Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. František GABRIEL Ph.D.
frgabr@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

07.08.2017
Milí studenti, podzimní SZZ se uskuteční ve dnech 5. a 6.9. Harmonogram bude upřesněn na konci srpna. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

31.07.2017
V rámci Dnů vědy a techniky 2017 se mohou návštěvníci ve dnech 8. - 9. září 2017 blíže seznámit s mezinárodním projektem ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko. Více informací na https://www....    >>>

24.07.2017
Milí studenti, kvalifikační práce budou vybírány v pátek 28.7.2017 od 8.00 do 11.00. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

28.06.2017
Terénní praxe Lety Účastníci výzkumu se dostaví 3.7. odpoledne do autokempu Velký Vír u Orlíka nad Vltavou (http://www.velkyvir.cz/index.php/cz/). Ubytování je zajištěno v chatkách. ...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 Plzeň