Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

18.09.2018
Erasmus+ výběrové řízení říjen 2018 Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí se uskuteční 1. 10. 2018 od 11:00 v SP 405. Zájemci nechť zaš...    >>>

03.09.2018
Milí studenti, v příloze naleznete aktualizovaný harmonogram SZZ, které se budou konat 10.9.2018 v SP 417. S pozdravem Josef Hložek ...    >>>

22.08.2018
Milí studenti, v příloze naleznete orientační harmonogram SZZ, které se budou konat 10. 9. 2018. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

03.08.2018
Milí studenti, podzimní SZZ se budou konat v týdnu od 10. do 14. 9. 2018. Harmonogram SZZ bude zveřejněn do konce srpna. S pozdravem Josef Hložek ...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.