Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. František GABRIEL Ph.D.
frgabr@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

20.03.2017
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku „Život na hranici – formování raně středověké hranice“ v rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Přednáška se bude konat ve ...    >>>

15.03.2017
Archeologie dnes - co archeologové donedávna nevěděli....    >>>

14.03.2017
Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí se uskuteční 21. 3. 2017 od 10:00 v SP 406. Zájemci nechť zašlou přihlášku, životopis a motivační dopi...    >>>

13.03.2017
Dne 30.3. proběhne v SO117 od 16:30 - 19:00 přednáška Mgr. E. Ventrubové "Nejstarší osídlení Evropy". Všichni jsou srdečně zváni. P. Menšík...    >>>

09.03.2017
Přednáška dr. Šmejdy na téma Sběratelství lidských kostí a etické paradoxy....    >>>

06.03.2017
V týdnu od 6. 3. do 10. 3. 2017 odpadá z důvodu nemoci výuka dr. Chroustovského (SULS2, TAM4, SMA4). Konzultace možné emailem. Děkujeme za pochopení....    >>>

28.02.2017
Milí studenti, od čtvrtka 2.3. (včetně) bude probíhat výuka doc. Gabriela dle rozvrhu. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

20.02.2017
Dne 23.2. odpadá výuka předmětu KAR/RSA. Příští týden bude probíhat hodina již podle rozvrhu a výuka bude v průběhu semestru nahrazena....    >>>

20.02.2017
Ve dnech 23.2. a 2.3. bude v SO127 prohíhat od 16:30 - 19:00 výuka doc. O. Chvojky. První přednáška se bude týkat Depotů doby bronzové v Čechách, druhá Doby bronzové v Karpatské kotlině...    >>>

20.02.2017
Milí studenti, zveme Vás ve středu 22.2.2017 na dvě mimořádné přednášky pořádané v zasedací místnosti FF (SP 319), Sedláčkava ul. 15. První přednáška" Forenzní archeologie v P...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 Plzeň