Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz
sekretářka:
   Hana KROPÁČOVÁ VESELÁ
veselah@kar.zcu.cz

Aktuálně

24.09.2020
Vážené studentky, vážení studenti, ze zdravotních důvodů dnes odpadá veškerá výuka Dr. Menšíka, včetně výuky online. Dr. Menšík Vás bude kontaktovat v průběhu příštího t...    >>>

22.09.2020
Vážené studentky, vážení studenti, stejně jako závěr toho uplynulého není ani start aktuálního akademického roku 2020/2021 snadný. Ráda bych vás proto seznámila se situací, která ...    >>>

21.09.2020
Vážené studentky, studenti, v tomto týdnu, tedy od 21.9. do 25.9. odpadá výuka Dr. Krištufa. Výuka předmětu KAR/SMA1 však bude probíhat dle rozvrhu ve čtvrtek s Dr. Menšíkem. S po...    >>>

25.08.2020
Vážené studentky, studenti, v příloze najdete harmonogram podzimních SZZ. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

24.08.2020
Přijímací řízení do doktorského studia proběhne ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 9:00 na půdě KAR FF ZČU v Plzni (Sedláčkova 15, místnost SP 417). ...    >>>

06.08.2020
Milé studentky, studenti, podzimní SZZ bakalářkého a magisterského oboru Archeologie se budou kovat dne 2.9. od 8.00 v SP 417. Časový harmonogram státních závěrečných zkoušek se bu...    >>>

30.07.2020
Srdečně vás zveme na VI. ročník kastellologické konference věnované památce prof. Tomáše Durdíka ve dnech 30. - 31. 10. 2020 v areálu hradu Křivoklát....    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.