Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

10.07.2018
Milí studenti, kvalifikační práce budou vybírány dne 31.7.2018 od 9:00 do 12:00 v SP 410. S pozdravem Josef Hložek ...    >>>

04.07.2018
Vážení a milí kolegové, studenti, akademičtí pracovníci, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9. studentskou mezinárodní vědeckou konference KAR FF ZČU v Plzni – Archeologie na rozc...    >>>

19.06.2018
Vážené studentky a studenti, terénní praxe začíná 25. 6. 2018. Do 12:00h se dostavte na adresu - Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí, Schola Humanitas Lit...    >>>

19.06.2018
Vážené studentky a studenti, terénní praxe začíná 24. 6. 2018. Sraz v 16:00h na náměstí v Jáchymově u muzea poblíž kostela sv. Jáchyma. Ubytování bude hotelového typu. Každý...    >>>

31.05.2018
Milí studenti, v příloze naleznete harmonogram červnových SZZ (5. a 6. 6. 2018). Prosím Vás o kontrolu, zda jste se všichni nalezli podle Vašeho ID. V případě nejasností jsem Vám k di...    >>>

27.05.2018
Milí studenti, druhý výjezd do Dobřan v rámci KAR/TAM2 se uskuteční v úterý 29.5. Sraz před Pedagogickou fakultou v 10.00. S pozdravem Josef Hložek ...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.