Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
j.hlozek@post.cz, hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz

Aktuálně

19.04.2018
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku "Pompeje. Komu na nich záleží?" v rámci projektu č. 78 ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 24. 4. od 10:30 h v budově...    >>>

17.04.2018
Milé studentky, studenti, kvalifikační práce budou vybírány v pondělí 30. 4. v době od 8.00 do 11.00. Přebírány budou pouze kompletní práce (2x pevná vazba, 1x kroužková) s vyplně...    >>>

20.03.2018
Erasmus+ výběrové řízení březen 2018 Dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí se uskuteční 27. 3. 2018 od 10:00 v SP 419. Zájemci nechť zaš...    >>>

20.03.2018
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku "Diferenciace chudoby?" v rámci projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Akce se bude konat v úterý 27. 3 od 10:30 h v budově Sedláčkova 15, m...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Kontakt

  • Telefon: 377635101
  • Fax: 377635102

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 Plzeň