Výzkumná a odborná činnost

[2019]

Výzkumné projekty

8F18004 - JPICH Heritage in Changing Environments
Řešitel na FEK:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2022

MSMT-10248/2019-2 - Socioekonomické prostory překračují hranice. Archeologické studie města na bavorsko-české hranici
Řešitel na FEK:   Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2021

DG18P02OVV020 - Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví
Řešitel na FEK:   Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Poskytovatel:     MK
Období řešení:   2018-2021

18-10747S - Tkalcovské stavy, rituální destrukce, zápalné oběti…? Výpověď žlabovitých objektů doby bronzové pro poznání ritualizace pravěkého života
Řešitel na FEK:   PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2018-2020

SGS-2018-010 - Hradiště "Kněží hora" u Katovic, okr. Strakonice. Výpovědní potenciál lokality na základě multidisciplinárního výzkumu
Řešitel na FEK:   PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2019

Rozvojové a vzdělávací projekty

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686 - Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)
Řešitel na FEK:   Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2022

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko - Chránit a sdílet společný kulturní prostor
Řešitel na FEK:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ERDF
Období řešení:   2017-2019

Ostatní projekty

HERA.15.092 - Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage (iC-ACCESS)
Řešitel na FEK:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Období řešení:   2016-2019