Výzkumná a odborná činnost

Výpis aktuálních projektů za rok 2018

Výzkumné projekty

DG18P02OVV020 - Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví
Řešitel na KAR:   Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Poskytovatel:     MK
Období řešení:   2018-2021

15-02453S - Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2015-2017

13-08169S - Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy.
Řešitel na KAR:   PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2013-2017

15-03380S - Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech.
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2015-2017

SGS-2016-029 - Potenciál dálkového průzkumu mikroregionu za použití RPAS/UAV
Řešitel na KAR:   Mgr. Jindřich PLZÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2014039 - Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů
Řešitel na KAR:   Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2016

GAP405/13/19266S - Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii
Řešitel na KAR:   doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2013-2015

SGS-2015-073 - Třetí rozměr v archeologii
Řešitel na KAR:   Mgr. Jindřich PLZÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2015

SGS-2014-058 - Archeologie komunistické totality
Řešitel na KAR:   Mgr. Petr NETOLICKÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

SGS-2012-069 - Etnoarcheologická studijní cesta po Rumunsku
Řešitel na KAR:   Mgr. Petr NETOLICKÝ
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2012

GD404/08/H007 - Hledání konkrétních archeologických struktur
Řešitel na KAR:   prof. PhDr. Evžen NEUSTUPNÝ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2008-2011

GAP405/10/0454 - Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3-D snímkování (LIDAR)
Řešitel na KAR:   prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2010-2011

GPP405/10/P145 - Pravěké pohřebiště Holešov u Kroměříže: vyhodnocení a interpretace
Řešitel na KAR:   PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2010-2011

MSM-4977751314 - Opomíjená archeologie
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005-2010

GA404/09/0043 - Arbíl - archeologie městského centra v severní Mezopotámii
Řešitel na KAR:   doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2009-2010

GA404/04/2041 - "Vita activa" benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních interakcí na příkladu konventu benediktů v Kladrubech
Řešitel na KAR:   doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

404/01/1407 - Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2002
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.